تمرینات هوایی مالزی با شرکت یوروفایتر 
تمرینات هوایی مالزی با شرکت اسکادران 6 یوروفیترهای نیروی هوائی سلطنتی انگلیس آغاز شد. در تمرینات "Bersama Lima 2011" چهار کشور دیگر نیز شرکت دارند. نیروی هوایی سلطنتی استرالیا با جنگنده های Boeing F/A-18A و هواپیمای هشدار زودهنگام هوائی 737 خود در این مانور شرکت کرده است. 
نیروی هوایی سلطنتی مالزی با جنگنده های F/A-18D و MiG-29 به سایر کشورها در این سری از تمرینات ملحق شده است و این در حالیست که کشورهای نیوزلند و سنگاپور نیز به این مانور خواهند پیوست. 

انگلیس کوشش بسیاری دارد تا جنگنده های یوروفایتر را به نیروی هوایی مالزی معرفی نماید. نیروی هوایی مالزی درصدد است تا جایگزینی مناسب برای جنگنده های MiG-29 خود بیابد. هزینه ساپورت جنگنده های MiG-29 برای نیروی هوایی مالزی به طرز چشمگیری افزایش یافته و برای این کشور مقرون به صرفه نمیباشد. از دیگر کاندیداهای جایگزینی جنگنده های میگ-29 مالزی F/A-18E/F Super Hornet نام برده میشود.


منبع:

28 Oct 2011
فلایت اینترنشنال