وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص ادعاهای آل‌سعود در مورد ایران تاکید کرد که آمریکا هم نمی‌تواند ما را تهدید کند، دیگران که جای خود دارند.
به گزارش سرویس خبری میلیتاری پارسی به نقل از فارس سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،در‌خصوص ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر دخالت ایران در امور بحرین گفت: هر کسی که به صحنه نگاه کند، متوجه می‌شود که چه کسی واقعا در امور بحرین دخالت می‌کند.
وی افزود: با نگاهی ساده می‌توان دریافت که چه کشوری نیروهای نظامی خود را به بحرین وارد کرده و در امور این کشور دخالت می‌کند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص ادعاهای آل‌سعود در مورد ایران نیز گفت که آل‌سعود در حدی نیست که ایران را تهدید کند، لذا باید گفت که آل‌سعود هرگز جسارت تهدید نظامی نسبت به ایران را پیدا نخواهد کرد.
وحیدی در عین حال تاکید کرد که آمریکا هم نمی‌تواند ما را تهدید کند، دیگران جای خود دارند.