ایران-140 گونه ایی از هواپیماهای چند منظوره می باشد که به صورت مشترک میان دو کشور ایران و اوکراین ساخته و تولید می شود.گفتنی است این هواپیما در ایران علاوه بر استفاده غیر نظامی برای انجام مقاصد نظامی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.


آژانس عکس ایران- IIPA