نمایش هلیکوپترهای جدید در HeliRussia 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه اولیه صنعتی جدیدترین هلیکوپترهای روسی و خارجی در نمایشگاه بین المللی HeliRussia 2011 در مسکو از تاریخ 19 تا 21 می به نمایش عموم گذاشته خواهند شد. در مجموع 125 شرکت روسی و 40 سازمان از دیگر کشورها در این نمایشگاه حضور داشته و محصولات نظامی توسط 11 شرکت روسی و یک شرکت اوکرائینی معرفی خواهند شد. هلیکوپتر روسی Mil Mi-38 OP-2 و هلیکوپتر سبک وزن Kamov Ka-226T Hoodlum چند منظوره در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.