پرواز G-222 های افغانی در رژه هوائیروز 28 آوریل مصادف با سالگرد پیروزی افغانستان، نیروی هوائی این کشور قابلیت های جدید خود رادر رژه هوائی به نمایش گذاشت. دو فروند هواپیمای نظامی تاکتیکی G222 در یک فورمیشن پروازی با یک فروند An-32 بخشی از این رژه هوائی را تشکیل دادند. همچنین 4 فروند هلیکوپتر تهاجمی  Mil Mi-24/35  به همراه 8 فروند Mi-17 بخش دیگری از این رژه را تشکیل دادند. بنا به گفته سازمان آموزش عملیات افغانستان( ناتو)، این بزرگترین رژه هوائی امسال در افغانستان بود.ارتش افغانستان در حال حاضر دارای 30 هواپیمای بال ثابت و 57 فروند هلیکوژتر میباشد.