نمایش موشک روسی club-k در نمایشگاه بین المللی تسلیحات دفاعی مالزی نگرانی کارشناسان وزارت دفاع آمریکایی را در پی داشته است.
موسسه خبری "روس بالت" اعلام کرد: کارشناسان وزارت دفاع آمریکا معتقدند این سلاح جدید روسیه می تواند به طور کامل توازن نظامی جهان را بر هم بزند.
این سامانه جدید به 4 موشک بالدار دریایی یا موشکهای زمینی بالستیک مجهز است.شکل سامانه موشکی روسی مانند یک کانتینر 12 متری است که در حمل و نقل دریایی بکار می رود و طراحی آن به گونه ای است که پیش از فعال سازی قابل تشخیص نیست. قیمت هر سامانه club-k که اسلحه ای راهبردی محسوب می شود 15میلیون دلار است.
کارشناسان غربی معتقدند:
این سامانه روسی که با کشتی، کامیون و قطار حمل می شود قابلیت استتار بالایی دارد و شناسایی آن غیرممکن است.
براساس این گزارش، تحلیلگران وزارت دفاع آمریکا همچنین نگران فروش این سامانه موشکی به ونزوئلا هستند.