روسیه قراردادی برای مدرنیزه سازی تانکهای ت-هفتاد و دو لیتوانی منعقد کرده است.
روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا در شماره امروز خود می نویسد:‌ به گفته کنستانتین بیریولین معاون مدیر اداره فدرال همکاریهای فنی و نظامی روسیه در حال حاضر گفتگو بین دو طرف در این زمینه ادامه دارد.
بنا به این گزارش در سال دو هزارو شش مسکو و تریپولی گفتگوهایی در خصوص مدرنیزه سازی یکصد و چهل و پنج دستگاه تانک ت-هفتاد و دو و فروش چهل و هشت دستگاه دیگر از این تانکها انجام دادند اما هیچ گزارشی در خصوص انعقاد قرارداد بین انها منتشر نشد.
به گفته کنستانتین ماکیینکو معاون مدیر مرکز تجزیه و تحلیل، راهبردها و فناوریهای روسیه نیمی از دو هزار تانکی که لیتوانی در اختیار دارد عملا قابل استفاده نیستند و به عنوان نمونه یکصد فروند از دویست تانک ت-هفتاد و دو این کشور هم کاملا از کار افتاده اند.
گفتنی است لیتوانی در نیمه دوم قرن بیستم بزرگترین خریدار تسلیحات ساخت شوروی بود و بیست میلیارد
دلار صرف خرید انواع جنگ افزارها از جمله سی فروند هواپیما، چهار هزار تانک و انواع موشکها و تجهیزات دریایی و اتش زا کرد.