الکساندر میخییف" معاون مدیرعامل کمپانی انحصاری صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه "روس آبارون اکسپورت" روز چهارشنبه در چارچوب نمایشگاه بین المللی هوافضای "ماکس-2009" اعلام کرد که روسیه آماده بررسی پیشنهادات احتمالی ایران برای خرید تجهیزات نظامی هوایی است.
وی گفت: ما با ایران همکاری های درازمدتی از جمله با صنایع هوایی این کشور داریم. اگر آنها به تجهیزات هوایی ترابری و نظامی ما تمایل نشان دهند، ما این پیشنهادات را بررسی می کنیم.
ژوکوفسکی، 28 مرداد، خبرگزاری «ریا نووستی»