ژنرال "الکساندر زلین" فرمانده کل نیروی هوایی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی آزمایش نمونه دوم از جنگنده های نسل پنجم را آغاز کرده است.
وی در چارچوب نمایشگاه بین المللی هوافضای "ماکس-2009" به خبرنگاران اطلاع داد: آزمایشات زمینی دومین هواپیما آغاز شده است.
به گفته وی همزمان وزارت دفاع تصمیم گرفت که تولید بزرگترین هواپیمای ترابری جهان موسوم به "روسلان" را احیا کند.
فرمانده کل نیروی هوایی روسیه گفت: ما به این هواپیما نه تنها برای حمل محموله های تجاری بلکه برای اهداف نظامی نیاز داریم. در حال حاضر این هواپیماها پروازهای تجاری برای کمپانی هوایی "ولگا-دنپر" انجام می دهند که نیروهای ناتو را به عراق منتقل می کنند.
هواپیمای "روسلان" که در سال 1982 در اوکراین تولید شد، می تواند تا 130 تن بار را به فاصله بیش از 3 هزار کیلومتر منتقل کند. در اوکراین تولید اینگونه هواپیماها متوقف شده و در روسیه تاکنون این کار نمی توانست آغاز گردد.