شبکه دو اسراییل فاش کرد که که صنایع نظامی اسراییل نوعی افعی مصنوعی را ساخت که در سر آن دوربین فیلمبرداری قرار دارد و مجهز به دستگاه احساس خطر و درک است و می تواند مبارزان لبنانی و فلسطینی را تعقیب کند.

شبکه دو تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: «جسم این افعی پارچه‌ای و به رنگ محیط اطرافش بوده و قادر است از سوراخ‌ها عبور کند و قطر آن از یک ظرف شیشه‌ای تجاوز نمی‌کند. همچنین این افعی مصنوعی می‌تواند در حالت‌های دشوار به افعی انتحاری تبدیل شود و بمبی که در داخل خود دارد را منفجر کند».
این افعی مصنوعی توسط یک کامیپوتر ساده توسط هر نظامی اسرائیلی و در هر مکانی می‌تواند اوامر را دریافت کرده و سربازان می‌توانند آن را هدایت کنند.
دانشمندان فیزیولوژیست اسراییل حرکات افعی را در حالت‌های مختلف جغرافیایی در نظر گرفته و اطلاعات خود را در اختیار سازندگان افعی مصنوعی قرار دادند و آن را به نوعی ساختند که مانند یک افعی طبیعی بوده که زاده محیط زیست محلی خود است.

تلویزیون اسراییل آورد که طول افعی دو متر بوده و هنوز در مرحله تجربه اولیه است و با تولید آن در واحدهای ارتش اسراییل به کار گرفته خواهد شد.