دریاسالار "ولادیمیر ویسوتسکی" فرمانده کل نیروی دریایی روسیه روز پنجشنبه در سنت پتربورگ به خبرنگاران اطلاع داد که روسیه در آینده تنها به ساخت ناوهای هواپیمابر بسنده نمی کند بلکه به ساخت مجموعه ناوگان های هوایی-دریایی خواهد پرداخت.

وی گفت: دکترین نظامی-دریایی روسیه ساخت ناوهای هواپیمابر جدید را در نظر دارد، اما این فقط حامل هواپیماها نخواهند بود بلکه یک مجموعه کامل دریایی-هوایی است که در خود بخش های هوایی، دریایی و فضایی  و فناوری های فوق پیشرفته در دیگر زمینه ها را نیز در نظر دارد. به گفته دریاسالار ویسوتسکی ساخت ناوهای هواپیمابر ساده دورنمایی ندارد.