شبکه Fox News از قولMike Jorgenson که تهیه کننده مستندی  در باره  بمب افکنHorten 229 است گزارش داد که المانها در زمینه فناوری رادار گریزی (stealth technology) بیست سال از رقبای خود جلوتر بودند. شرکت Northrop با اقای Jorgensen در تهیه این مستند همکاری میکند. پژوهش گران معتقدند این بمب افکن میتوانسته با پرواز در ارتفاع حدود بیست متری زمین (a few dozen feet) از دید  رادارای انگلیسی پنهان بماند.
با تسلیم المان در سال 1945 این بمب افکن به مرحله تولید انبوه نرسید.
عکسهای بمب افکنHorten 229  حاکی از شباهت زیادی بین بمب افکن امریکایی ‌B2 و نمونه المانی هستند که به دست امریکایی ها افتاد.

Ho 229

B2