مدویدیف: روسیه به نیروهای مسلح مدرن و کارآمد نیاز دارد


"دمیتری مدویدیف" رئیس جمهور فدراسیون روسیه روز چهارشنبه ضمن تبریک پایان موفقیت آمیز تحصیلات به فارغ التحصیلان دانشگاه های نظامی در ضیافتی که در کرملین برگزار شد، اعلام داشت که برای منافع امنیت ملی روسیه نیاز به ایجاد نیروهای مسلح مدرن و کارآمد وجود دارد.
مدویدیف اظهار داشت: "در برابر شما، فارغ التحصیلان امروز دانشگاه های نظامی وظیفه مدرنیزه سازی فعالانه نیروهای مسلح، مجهزسازی به روش های معاصر برای ساخت و ساز نظامی و هدایت نیروها قرار دارد، خود شما مجهز به نوین ترین نمونه های تسلیحاتی خواهید شد و کار با تجهیزات جدید را به زیردستان خود یاد خواهید داد".
وی ابراز یقین نمود که فارغ التحصیلان گردهم آمده در کرملین آماده خدمت و انجام به وظایف پرمسئولیت خود بوده و با شایستگی به دین خود عمل کنند. رئیس جمهور برای فارع التحصیلان سلامت و سعادت و خدمتی موفق،را آرزو کرد.