اس-400 برای اولین بار در رژه نظامی مسکو شرکت می کند

"آناتولی سردوکوف" وزیر دفاع روسیه اطلاع داد که مجموعه های پدافند موشکی "اس-400" برای اولین بار در رژه نظامی مسکو که روز 9 ماه مه به مناسبت روز پیروزی در جنگ بزرگ میهنی برگزار می شود، به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش «ریا نووستی» وی طی گفتگویی با روزنامه "راسیسکایا گازیتا" که فردا  منتشر خواهد شد، گفت: سال گذشته ما برای اولین بار مجموعه های "اس-300" را در رژه نظامی 9 مه شرکت دادیم، امسال "اس-400" را به معرض دیدگاه عموم قرار خواهیم داد.
به گفته وزیر دفاع روسیه در رژه بیش از 9 هزار نظامی شرکت خواهند کرد.