از این به بعد قصد دارم هر دفعه چند تا پوسنر و برش از سلاح های مختلف قرار بدم تا دوستان به خوبی با انواع سلاح ها ، قطعات و طرز کارکرد آن ها آشنا بشوند.