پاکستان در "IDEF-2009" کپی غیر مجاز کالاشنیکوف را نمایش داد

"آناتولی آکسنوف" رییس هیئت روسی شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی تسلیحات و تجهیزات دفاعی "IDEF-2009" ترکیه روز سه شنبه به «ریا نووستی» اطلاع داد که هیئت روسی از طریق برگزار کنندگان نمایشگاه خواستار اعمال فشار بر کشورهایی شد که بدون مجوز اقدام به نمایش نمونه های کپی برداری شده از تسلیحات ساخت روسیه می کنند.


از جمله در غرفه پاکستان نمونه تقلبی مسلسل "کالاشنیکوف"، "آر پی جی-7" و گلوه های توپ 30 م م به نمایش گذاشته شده است.
طی سال 2007 ضرری که کمپانی های روسی به خاطر تولید غیر مجاز کلاشنیکوف، مسلسل نامی جهان، متحمل شده اند برابر 2 میلیارد دلار است. سهم تولیدات غیر مجاز این نمونه مسلسل به 90% از کل حجم تولیدی در دنیا می رسد و فقط یک دهم به طور قانونی تولید می شود.