دانشمندان در انگلستان موفق به تولید ژلی شگفت انگیز شده اند که دارای خواص ضد گلوله و ضد ضربه بوده و در صورت قرار گیری تحت فشار شدید به حالت جامدی سخت تغییر حالت می دهد.

دانشمندان موفق به تولید ژلی ضد گلوله و ضد ضربه شده اند که می تواند با پوشش دادن قسمتهای مختلف بدن از جمله کلاهخود جان بسیاری از سربازان را در میدانهای جنگ نجات دهد.


 

وزارت دفاع انگلستان جایزه ای 100 هزار پوندی را به شرکت تولید کننده این ژل که از ماده ای خاص تولید شده و به سرعت در برابر برخوردها و ضربه ها سخت شده و از خود مقاومت نشان می دهد اختصاص داده است. 

ژل سخت شونده به زودی قسمت داخلی کلاهخودهای سربازان و نیروهای نظامی را پوشش خواهد داد تا به این شکل از انرژی حرکتی گلوله و یا ترکشهایی که احتمال برخورد آنها با کلاه وجود دارد کاسته شده و عبور آنها را غیر ممکن سازد. 

این ژل d3O نام دارد و دارای خصوصیات ویژه ای است که پس از برخورد با جسمی سخت با فشاری بالا به سرعت به حالت جامد تغییر حالت می دهد.


 

به گفته مخترعان این ژل، زمانی که ماده با آرامی حرکت می کند مولکولهای آن نیز به آرامی بر روی یکدیگر لغزیده و حالت ژله ای خود را حفظ می کنند اما در صورت وارد آمدن انرژی شدید و ناگهانی مولکولها به یکدیگر پیچیده و در هم قفل می شوند و شکلی جامد و سخت را به وجود می آورند.


 

گونه ای دیگر از ژل d3O در حال حاضر در گروهی از تجهیزات ورزشی و دستکشهای اسکی، انواع ساق بندهای ورزشی، کفشهای باله و تجهیزات اسبدوانی مورد استفاده قرار می گیرد.


 

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، این محصول در حال حاضر توسط پیمانکاران به منظور استفاده در نقاط حیاتی لباسهای نظامی و افزایش ایمنی سربازان در انحصار وزارت دفاع انگلستان درآمده است.