رژیم صهیونیست از آزمایش اولین سامانه ضد موشک خود دربرابر راکت های کوتاه برد مبارزان فلسطینی و مقاومت لبنان خبر داد .

شبکه 10 تلویزیونی رژیم صهیونیست یکشنبه شب باتایید آزمایش سامانه ضد موشک ارتش این رژیم دربرابر راکت های شلیک شده مبارزان فلسطینی مستقر درغزه و مقاومت لبنان درجنوب لبنان اعلام کرداین سامانه ازسال 2010میلادی عملیاتی خواهد شد .

این منبع رژیم صهونیست به موفقیت آمیز بودن سامانه ضد موشک این رژیم برای هدف قراردادن راکت های کوتاه برد مبارزان فلسطینی و مقاومت لبنان اشاره ای نکرد .
ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیست ژانویه گذشته برای بررسی روند پیشرفت ساخت سامانه جدید ضد موشک این رژیم
از شرکت تسلیحاتی رافائل دیدن کرده بود.

اولمرت در این دیدار به مسئولان شرکت تسلیحاتی "رافائل" فشار آورد تا باتلاش های بیشتر هرچه زودتر سامانه موشکی جدید را وارد چرخه عملیاتی کنند.

درجنگ تابستان گذشته اسرائیل ضدحزب الله لبنان,رژیم صهیونیست نتوانست ازشلیک موشک های کاتیوشابه شمال فلسطین اشغالی جلوگیری کند.