به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس :
پاریس و بغداد روز چهار شنبه قراردادی را مبنی بر خرید بیست و چهار فروند هلی کوپتر نظامی مدل EC-635 ( ای سی 635 ) از فرانسه امضا کردند.
این نخستین قرارداد تسلیحاتی بین دو کشور از سال هزار و نهصد و نود میلادی تاکنون به شمار میرود

که با حضور اروه مورن و عبدالقادر عبیدی وزرای دفاع فرانسه و عراق به امضا رسید