به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سردار سرتیپ مصطفی محمدنجار که معاونان و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز وی را همراهی می کردند، از غرفه های مربوط به سازمان صنایع هوایی، هوافضا، صنایع دفاع، الکترونیک، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، سازمان صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سازمان جغرافیایی، مرکز پاکسازی میادین مین کشور، صنایع باتری سازی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان اتکا بازدید کرد.

** هوا فضا

موشک های زمین به هوای صیاد، موشک ضدتانک صاعقه ، موشک ضدزره دو مرحله توفان و موشک ضد تانک رعد از جمله محصولاتی است که در غرفه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شده است.

** صنایع هوایی

در بخش صنایع هوایی هواپیمای کامپوزیتی دو یا چهار نفره، تجهیزات جانبی ساخت انواع بالگرد و هواپیما و تجهیزات ساخت هواپیمای ایران 140 نیز در این غرفه مودر بازدید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گرفت.

** صنایع دریایی

در این بخش شناور (ناوچه موج 2)، قایق نجات و لندگراس 1200 تنی از دیگر دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

** صنایع دفاعی

در بخش صنایع دفاعی تانک نفربر، جلیقه ضدگلوله، لباس های ضدمواد شیمیایی و رادیواکتیوی، انواع مواد انفجاری برای مهمات سازی، مهمات سبک، انواع راکت اندازها، انواع توپ، خمپاره اندازها و سلاح ها از جمله سلاح ملی خیبر، پوتین و لباس ضد مین، تانک براع رعد و ذوالفقار و برجا نتقال نیروی تک مدار و دو مدار از دیگر دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

** صنایع الکترونیک

در این بخش نیز دستاوردهای ساخت انواع آشکارسازها، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، سامانه های هوشمند، سامانه های فوتونیک، مخابراتی و الکترونیکی، مدارهای مجتمع، تجهیزات ارتباطی تاکتیکی، انواع کارت تلفن اعتباری به نمایش گذاشته شده است.

همچنین در این غرفه کالای کنترل انفجار سوخت و سامانه کاهش آلودگی صوتی از پروژه های موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و روکش های پلیمری با دوام زیاد پوشش آبگریز سطح شیشه، بی سیم زیر آب، سیستم تصویربرداری زیر آب، سیستم ناوبری شناورهای سطحی و زیر سطحی، ارائه شده است که برخی از آنان با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر اجرا شده است.

** سازمان جغرافیایی

این سازمان نیز انواع اطلس ها از جمله اطلس جدید شیعه، قاره ها، فرهنگ جغرافیایی، مرزهای ایران، تاریخ اسلام، جزایر خلیج فارس، خطوط مرزی، رژیم حقوقی دریای خزر و اطلس قومیت را ارائه کرده است.

محصول جدید سازمان جغرافیایی در بخش آمایش سرزمین، پروژه ای است که حرکت تمامی ماهواره ها را در جو نشان می دهد.

همچنین در این غرفه انواع باطری های خودرویی، زرهی، لوکوموتیو، زیردریایی و باتری های تجهیزات نظامی ساخت صنایع باتری سازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایش