روسیه هواپیماهای جنگی سوخو و میگ را پیشرفته تر می کند


معاون مدیر کل شرکت هوا و فضای روسیه اعلام کرد نسل جدید هواپیماهای سوخوی و میگ باید مکمل هم باشند.

میخائیل پوگوسیان معاون مدیر کل شرکت هوا و فضای روسیه در حاشیه نمایشگاه هوا و فضای امسال هند(Aero India 2009)
در بنگلور گفت
باید کاری کنیم که میگ های بیست و نه ، سوخوی بیست و هفت و سوخوی سی مکمل هم باشند تا از این طریق، مشتریان خانواده ای از هواپیما ها را انتخاب کنند که بیشتر به کار شان می اید.

وی افزود در حال حاضر جنگنده های چند منظوره در بازار جهانی مشتری زیادی ندارند.

روسیه در نظر دارد 320 بالگرد به هند بفروشد


روسیه در نظر دارد در همه مناقصه های فروش سیصد و بیست بالگرد به هند شرکت کند و امیدوار است همکاریش را با هند در این زمینه افزایش دهد.
ایگور پچنیتچنی Igor Pchenitchny معاون شرکت بالگرد سازی "وی آر" روسیه اعلام کرد ما در همه مناقصاتی که برای فروش سیصد و بیست فروند بالگرد به روسیه در هند برگزار می شود شرکت خواهیم کرد. وی افزود ما چند نمونه از بالگردهای جنگی و پیشرفته خود را در وزارت دفاع هند به نمایش گذاشته ایم.
پچنیتچنی خاطر نشان کرد ما به همراه سازمان صادرات تسلیحات روسیه به طور مشترک در مناقصه فروش بالگرد به هند شرکت خواهیم کرد. وی خاطر نشان کرد که ما بالگردهایی از نوع کا226 تی و بالگردهای جنگنده ای از نوع ام ای 28 ان در هند به نمایش گذاشته ایم.
این مسئول روسی افزود این نوع بالگردهای روسیه با رقیبان خارجی خود برابری می کنند.